ŠKOLNÍ DRUŽINA


By Červinková Pavlína - zveřejněný:14 Leden 2010

 
Školní družina využívá pro svoji činnost nejen svých prostor, ale také učeben, počítačů, tělocvičnu, školní zahradu a další přilehlá místa školy. Žáci musí ve školní družině (dále jen ŠD) dodržovat určitý režim a řád.
 
Personální podmínky: pedagogické působení zajišťuje jedna vychovatelka
                                       Mgr. Eva Hladíková
 
Co školní družina nabízí?
-         zajímavý program s převahou relaxačních prvků
-         umožňuje dětem rozvoj individuálních aktivit
-         organizuje různé akce pro děti v průběhu školního roku
-         zajišťuje rozvoj poznávacích schopností
-         učíme děti chránit si své zdraví, dbáme na upevňování hygienických návyků a dodržování pravidel bezpečnosti
-         respektujeme individuální schopnosti, dovednosti a potřeby žáků
-         u žáků posilujeme kladné city, chceme, aby prostor školní družiny byl pro všechny příjemný a napomáhal vytvářet vhodné klima
 
 
Cíle vzdělání:
V plnění vytyčených cílů nám pomáhá ŠVP školní družiny, který navazuje na program školy podle tématického celku základního vzdělávání Člověk a jeho svět. Je sestaven na dobu jednoho vzdělávacího cyklu, obsahuje výběr možných činností, ze kterých vychovatelka volí podle aktuálního složení žáků v oddělení s nímž pracuje.
 
Oblast vzdělání:
Vzdělávací a výchovné oblasti
Člověk a jeho svět:
1.      Místo, kde žijeme
2.      Lidé kolem nás
3.      Lidé a čas
4.      Rozmanitost přírody
5.      Člověk a jeho zdraví
 
Téma
1. Místo, kde žijeme
Náš domov
Vyprávíme si o životě naší rodiny.
Kreslíme a malujeme, jak trávíme s rodiči náš společný volný čas.
Ptáme se, co kdo dělá v našich rodinách, kresba, malba.
Stavíme dům ze stavebnicových dílů.
Škola
Seznamujeme se s prostředím školy, školní družiny a školní jídelny.
Navštívíme mateřskou školu.
Zjišťujeme, kdo všechno v naší škole pracuje /setkáváme se s nepedagogickými pracovníky naší školy/.
Zdobíme školní družinu.
Vyrábíme dárky k na školní výstavy.
Cesta do školy
Povídáme si o cestě do školy a domů. Ptáme se na bezpečnost cesty každého z nás do školy.
Soutěžíme ve znalosti dopravních předpisů a značek.
Výtvarně znázorňujeme různé dopravní prostředky.
Soutěžíme ve znalostech z dopravní výchovy.
Naše město
Na vycházkách hledáme zajímavosti naší obce /budovy, stromy, sochy, pomníky, vodní toky, okolí/.
Stavíme plán naší obce z kostek.
Seznamujeme se s posláním pošty, knihovny, lékárny
a pod. v našem městě
Kreslíme a malujeme místa, kam rádi chodíme.
Nakupujeme a prodáváme – hry.
Kreslíme, čím bychom chtěli být.
Předcházíme nepříjemným situacím – ztratili jsme se,
zabloudili, našli/ztratili jsme něco..
Cestou necestou
Seznamujeme se s mapovými značkami, učíme se je poznávat.
Tradice našeho města a naší obce
Čteme,posloucháme pověsti našeho regionu.
Besedujeme o historii města.
Seznamujeme se s historickými památkami města / kostel, vodárna, hradby, morový sloup/ a potom je malujeme.
Zapojujeme se podle našich možností do místních slavností.
Vyrábíme masopustní masky, pořádáme karneval.
Besedujeme o lidových zvycích.
Pořádáme Halloween, čarodějnice, ….
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Štítky

Kontakt

Základní škola Dvory
Dvory 40
Nymburk
288 02
tel. 325 531 387
zsdvory@seznam.cz
IČO:70989630

Zaměstnanci

Mateřská škola

zástupkyně ředitelky školy pro předškolní vzdělávání:

Lenka Pácalová

Božena Soukalová

 

Základní škola

ředitelka:

Mgr. Jarmila Blažková

 

DiS. Pavlína Červinková

Mgr. Naďa Holická

 

vychov. škol. družiny:

Kamila Brabcová

Mgr. E. Hladíková

 

Školní jídelna

vedoucí stravování:

Božena Soukalová

kuchařka:

Jitka Launová

pomocná kuchařka:

Pavlína Šimonová

 

Školnice

Pavlína Šimonová

Náhodný obrázek

DSC02155