Informace o školní družině


By Červinková Pavlína - zveřejněný:03 Září 2015

V letošním školním roce dochází opět k zavedení úpaty za školní družinu z důvodu prodloužení provozní doby na žádost rodičů. Úplata za ŠD činí 200 Kč. Platbu lze provést bezhotovostně na účet školy nebo v hotovosti paní vychovatelce E. Hladíkové do 15. dne každého měsíce.

Provoz školní družiny:

• 6:30 - 7:45 hodin

• 12:00 - 16:00 hodin

 

Žákům, kteří nejsou přihlášeni do ranní družiny bude umožněn přístup do budovy školy v 7:30 hodin. Do této doby není v budově možné zajistit jiný pedagogický dozor mimo školní družinu.

 

Štítky

Kontakt

Základní škola Dvory
Dvory 40
Nymburk
288 02
tel. 325 531 387
zsdvory@seznam.cz
IČO:70989630

Zaměstnanci

Mateřská škola

zástupkyně ředitelky školy pro předškolní vzdělávání:

Lenka Pácalová

Božena Soukalová

 

Základní škola

ředitelka:

Mgr. Jarmila Blažková

 

DiS. Pavlína Červinková

Mgr. Naďa Holická

 

vychov. škol. družiny:

Kamila Brabcová

Mgr. E. Hladíková

 

Školní jídelna

vedoucí stravování:

Božena Soukalová

kuchařka:

Jitka Launová

pomocná kuchařka:

Pavlína Šimonová

 

Školnice

Pavlína Šimonová

Náhodný obrázek

P6300098