Informace o Radě školy


By Martina Prášilová - zveřejněný:25 Únor 2011

Na naší škole funguje Rada školy od 1.1.2006. Má šest členů (2 členi voleni zřizovatelem, 2 členi voleni z řad pedagogický pracovníků školy a 2 členi voleni z řad rodičů). 

Školská rada zasedá 2 x ročně nebo dle potřeby. Její povinnosti jsou obsažené v § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona (schvaluje školní řád, výroční zprávu školy, spolupracuje na tvorbě dotazníků apod.) a dále se zabývá podněty a návrhy  zákonných zástupců žáků školy, ředitelky školy nebo zřizovatele školy tzn. obce.

Školská rada pracuje od 1.9.2015 v tomto složení:

Martina Prášilová  (tel. 607 813 553 - pro případ podnětu z řad rodičů)

Petra Vilímková

Božena Soukalová

Kamila Brabcová

Lenka Švadlenková

Milan Bureš

 

 

Štítky

Kontakt

Základní škola Dvory
Dvory 40
Nymburk
288 02
tel. 325 531 387
zsdvory@seznam.cz
IČO:70989630

Zaměstnanci

Mateřská škola

zástupkyně ředitelky školy pro předškolní vzdělávání:

Lenka Pácalová

Božena Soukalová

 

Základní škola

ředitelka:

Mgr. Jarmila Blažková

 

DiS. Pavlína Červinková

Mgr. Naďa Holická

 

vychov. škol. družiny:

Kamila Brabcová

Mgr. E. Hladíková

 

Školní jídelna

vedoucí stravování:

Božena Soukalová

kuchařka:

Jitka Launová

pomocná kuchařka:

Pavlína Šimonová

 

Školnice

Pavlína Šimonová

Náhodný obrázek

DSC 0365